Het vak leren?
Wij hebben een UN1EKE stage!

Ben je enthousiast bezig met een opleiding tot pedagogisch medewerker dan wil je natuurlijk weten of de praktijk net zo leuk is. Kom dan bij ons die ervaringen opdoen. Op verschillende locaties in Maassluis, Vlaardingen en Schiedam hebben wij regelmatig plek voor studenten.

In de stageperiode krijgt elke student bij ons een vaste werkbegeleider en een praktijkopleider. De werkbegeleider is jouw eerste aanspreekpunt en functioneert als coach en vraagbaak in de dagelijkse begeleiding. De praktijkopleider is je aanspreekpunt voor zaken als planning, opleiding, opdrachten, leerdoelen, toetsing en examinering.

Welke opleiding moet ik volgen?

Binnen UN1EK Kinderopvang hebben wij stageplaatsen bij verschillende soorten opvang, zoals peuterspeelzaal, hele dag opvang en buitenschoolse opvang. Daarom hebben we plaats voor studenten van verschillende opleidingen:

  • BOL-opleiding: Pedagogisch Medewerker Kinderopvang (PMK)
  • BOL-opleiding: Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker (GPM)
  • BOL-opleiding: Helpende Zorg en Welzijn (HZW)
  • BOL-opleiding: Dienstverlening zorg & welzijn (DZW)
  • BBL-opleiding: Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker (GPM)
  • 2-jarige HBO-opleiding: Pedagogisch Educatief Professional (PEP)
  • 2-jarige HBO-opleiding: Pedagogiek

Wat kan ik verwachten?

Wil je echt een kanjer worden in de kinderopvang, dan lukt dat alleen door veel oefening. Daarom begeleiden wij onze studenten op een coachende wijze, met aandacht voor de individuele leerstijl. Zo bieden we studenten de kans om hun vaardigheden als professional te oefenen én te ervaren. We helpen je, maar je moet het wel zelf doen. Bij UN1EK kun je in alle opzichten rekenen op een veilige, plezierige, inspirerende, uitdagende omgeving. Wij zijn een organisatie die jou alle ruimte biedt om bestaande vakkennis te verdiepen, uit te breiden en te delen.

Hoe pakken jullie dit aan?

Het doel van ons stagebeleid is het opleiden van volwaardige pedagogisch medewerkers, zodat wij daarmee de in- en uitstroom van professionele pedagogisch medewerkers in balans houden. Tijdens je stage organiseren we centrale stagebijeenkomsten. Daar ontmoeten alle studenten elkaar zodat zij ervaringen kunnen uitwisselen. De inhoudelijke onderdelen van het vak pedagogisch medewerker komen aan de orde. Maar we bespreken tijdens deze bijeenkomsten ook de examenopdrachten, zodat je als student weet wat er tijdens het examen van je wordt verwacht.

Wat is de stagevergoeding?

Elke student ontvangt bij UN1EK een stagevergoeding zoals die omschreven staat in de CAO Kinderopvang. Dit betekent dat je bij 2 dagen per week stagelopen € 80,- per maand ontvangt.

Ik ben enthousiast! Hoe meld ik me aan?

Wil je bij ons je stage doen? Stuur dan een email met een sollicitatiebrief, met daarin jouw motivatie, eventuele voorkeur voor een locatie, en voorzien van een foto en cv.
Stuur deze sollicitatie naar stage@un1ek.nl

Heb je nog vragen of wil je meer details en informatie?
Stuur je email naar stage@un1ek.nl.

Liefde voor het vak uitdragen
"Studenten meegeven het kind liefdevol het gevoel te geven er te mogen zijn. Laten weten dat het gezien wordt, zodat het kan ontwikkelen tot een mens met een goed zelfbeeld en zelfvertrouwen."

Marleen Smiet & Lisette van Vugt
Praktijkopleiders 
UN1EK opvang