Veelgestelde vragen

WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR JOU!

Heb je vragen over de opleiding die je nodig hebt, de kwalificatie-eisen of de CAO's? We hebben hier zoveel mogelijk vragen alvast voor je beantwoord. Heb je nog een andere vraag? Gebruik de chatfunctie op de homepagina of stuur een mail naar sollicitaties@un1ek.nl, dan geven we je zo snel mogelijk antwoord!

Welke opleiding heb ik nodig om bij UN1EK aan het werk te gaan?

Pedagogisch medewerker 

Om te mogen werken als pedagogisch medewerker in de kinderopvang moet je beschikken over het juiste diploma: in de kwalificatie-eis voor pedagogisch medewerker kun je de diploma check ‘kwalificeert mijn diploma’ doen. 

In de diplomalijst is een onderscheid in diploma’s die kwalificeren voor pedagogisch medewerker in de dagopvang en voor pedagogisch medewerker in de bso/nso. 

Leerkracht basisonderwijs 

Om te mogen werken als leerkracht in het basisonderwijs heb je een afgeronde hbo-opleiding leraar basisonderwijs (pabo) nodig.

Gastouder
Heb je een afgeronde opleiding Welzijn niveau 2, dan kun je als gastouder bij ons aan het werk. Heb je interesse? Via deze link kun je hier meer informatie over vinden en aan welke voorwaarden je moet voldoen als gastouder. 

Welke kwalificatie-eisen heb ik nog meer nodig als Pedagogisch medewerker?

Taaleis 3F 

Met het intreden van de Wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (IKK) wordt het wettelijk verplicht dat pedagogisch medewerkers in de kinderopvang en buitenschoolse opvang beschikken over taalniveau 3F op het onderdeel mondelinge taalvaardigheid. Mondelinge taalvaardigheid bestaat uit de onderdelen spreken, gesprekken voeren en luisteren.  

Wil je weten of je aan de taaleis voldoet, kijk dan op de site Brancheorganisatie Kinderopvanghier wordt antwoord gegeven op de meeste gestelde vragen over de taaleisen. 

Voor- en vroegschoolse educatie 

Alle kindcentra van UN1EK bieden voor- en vroegschoolse educatie (VVE). De pedagogisch medewerkers organiseren activiteiten die, spelenderwijs en structureel, zijn gericht op het stimuleren van de ontwikkeling en competenties van kinderen zoals de spraak- en taalontwikkelingcognitieve ontwikkelingsociale en emotionele ontwikkeling en motorische ontwikkeling. 

Voor het werken met kinderen in de doelgroep van 2 tot 4 jaar is het verplicht om een VVE certificaat te hebben 

Binnen UN1EK  zijn er eventuele mogelijkheden tot scholing voor het behalen van bovengenoemde kwalificatie-eisen. 

Welke CAO’s zijn van toepassing?

In de kinderopvang werken we met de CAO Kinderopvang, deze kun je hier vinden. 

Het onderwijs valt onder de CAO Primair Onderwijs, deze vind je hier. 

Waarom is een verklaring omtrent het gedrag noodzakelijk?

UN1EK staat voor een gezonde, maar vooral veilige omgeving voor onze opgroeiende kinderen en voor onze medewerkers. De Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is ondersteunend aan onze ambitie om een gezonde en veilige omgeving voor kinderen en medewerkers te realiseren. 

Alle medewerkers van UN1EK moet zich daarom inschrijven in het Personenregister. Inschrijven in het personenregister kan alleen met een geldige Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). De VOG toont aan dat iemand geen strafbare feiten heeft gepleegd die niet samengaan met het werken met kinderen. Daarna wordt dagelijks gecontroleerd of iemand geen nieuwe strafbare feiten heeft gepleegd. Dit is de continue screening. 

Ik wil graag in de flexpool kinderopvang werken, welke mogelijkheden zijn er?

Wij zijn altijd op zoek naar gediplomeerde enthousiaste, flexibele pedagogisch medewerkers die onze flexpool kunnen komen versterken. 

De flexpool is een 'flexibele schil' binnen het personeelsbestand en is bedoeld voor een optimale afstemming van het werkaanbod op onze locaties en de beschikbare capaciteit aan personeel.  

Er zijn diverse mogelijkheden met betrekking tot contracturen, dit is afhankelijk van de mate van beschikbaarheid en individuele wensen. 


Wil jij die vrijheid en afwisseling en toch onderdeel zijn van een hecht team? Neem dan contact met ons op!

Waarom is UN1EK een aantrekkelijke werkgever?

UN1EK biedt medewerkers opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden in het perspectief van horizontale en verticale loopbaanmogelijkheden. Wil je hier meer over weten? Kijk dan op Groeien en ontwikkelen op UN1EKe wijze.


Wil jij werken in onze vernieuwende organisatie?
Bekijk dan onze vacatures!

Word jij onze collega?

Hans Wijma
Directeur
IKC De Regenboog

Het begint bij plezier!


"Als je in je vak plezier uitstraalt, komt er uiteindelijk een mooi resultaat terug. Zo maak je verbinding. Dat zie ik ook terug bij UN1EK in de verbinding tussen opvang en onderwijs."

Vera Wijnhorst
Pedagogisch medewerker
IKC De Kindertuin

Positiviteit en passie!


"Door mijn werk krijg ik positieve energie en gaan ik én de kinderen met een glimlach naar huis! Bij UN1EK groeien niet alleen de kinderen, maar ook wij . Geen dag is hetzelfde en dat maakt ons UN1EK!"

Petra Ouwens
Pedagogisch medewerkers
IKC De Ark
Coördinator promotieteam UN1EK

Zichtbaar plezier hebben!


"Werken met kinderen geeft mij enorm veel plezier. Ook in mijn werk voor het promo-team. De samenwerking binnen en vanuit UN1EK geeft mij de kans mijn plezier uit te stralen."

Jolanda Scholte

Medewerker PSZ buitenactiviteit
IKC Prins Willem Alexander

Jouw mening is belangrijk!


" Wij luisteren en kijken naar het kind. UN1EK luistert echt naar jou. Als natuurliefhebber kreeg ik de kans buiten aan ontwikkeling te werken. Dat zoeken naar nieuwe oplossingen zie ik ook terug in het kind."